Zaznacz stronę

Administratorem danych osobowych jest mpowroznik.com – usługi informatyczne i Biuro Obsługi Zagadnień BHP z siedzibą w 74-200 Pyrzyce, ul. Jana Pawła II 12, wpisany do rejestru CEIDG pon numerem NIP 8531437343, REGO 320156585. We wszystkich kwestiach związanych z przetworzeniem danych osobowych możesz się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@mpowroznik.com. Możesz również w sposób tradycyjny na adres administratora.

Korzystając z naszej aplikacji nie gromadzimy twoich danych, nie jest też wymagana rejestracja. Przekazywane są jedynie dane statystyczne do Google Analytics. Z aplikacji możliwe jest przejście do zewnętrznych witryn:

  • strona internetowa
  • profil facebook
  • profil instagram
  • YouTube

Twoje dane osobowe są zanonimizowane i nie umożliwiają wskazania konkretnego użytkownika, są one gromadzone w usłudze google analytics tylko do celów statystycznych.